ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คุณได้เที่ยวได้ร่วมบุญกันทั้งปี

ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คุณได้เที่ยวได้ร่วมบุญกันทั้งปี

เรื่องของงานบุญงานประเพณี จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไม่น้อยหน้า มีงานประเพณีให้เที่ยวกันทั้งปี รัยรองว่าไปช่วงไหนก็มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีให่ร่วมทำกันแน่นอน

1.งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย หรือบุญเดือนสาม

เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นตามฮีตสิบสอง จารีตประเพณีโบราณของชาวอีสาน ซึ่งถือว่าการได้ทำบุญข้าวจี่แล้วจะได้บุญกุศลมาก และเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง ในงานได้จัดให้มีการประกวดธิดาปุณณทาสี และข้าวจี่ยักษ์อีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย หรือบุญเดือนสาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย หรือบุญเดือนสาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย หรือบุญเดือนสาม

2.งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด

เริ่มจัดปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และจัดเป็นประจำทุกปี ประมาณต้นเดือนมีนาคม บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย บุญผะเหวดหรือทางภาคกลางเรียกว่าบุญมหาชาติ นิยมจัดในช่วงเดือนสี่ เป็นงานบุญที่พระเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า เทศน์มหาชาติ มีการแห่ขบวนผะเหวด ๑๓ ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ บริเวณรอบบึงพลาญชัยด้านในจัดเป็นร้านข้าวปุ้น (ขนมจีน) ไว้คอยบริการฟรีสำหรับผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น พานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3.ประเพณีบุญบั้งไฟ

เป็นงานที่จัดตามอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด ประมาณเดือนมิถุนายน โดยแต่ละอำเภอจะมีขบวนแห่บั้งไฟซึ่งจัดอย่างสวยงาม แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะที่อำเภอพนมไพร และอำเภอสุวรรณภูมิ จะมีขบวนแห่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่         
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเพณีบุญบั้งไฟ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเพณีบุญบั้งไฟ                                                                               
4.ประเพณีแห่เทียนพรรษา
จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยขบวนแห่ต้นเทียนแต่ละวัดจะตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยดอกไม้สีสวยสด และสาวงามจะเคลื่อนขบวนจากคุ้มต่างๆ ผ่านตลาดไปยังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อร่วมประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน โดยจะมีการรำเซิ้งแบบอีสานประกอบ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ร้อยเอ็ด
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
5.งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก คือช่วงเทศกาลออกพรรษา หรือประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี เรือที่มาร่วมแข่งเป็นเรือของจังหวัดร้อยเอ็ด และจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เป็นต้น
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา