ผาหำหด คำพอุง

ผาหำหด คำพอุง

ผาหำหด คำพอุง24thminute.com

(ห่างจากน้ำจ้าก 1 กิโลเมตร)
ผาหำหด เป็นหน้าผาสูงชันลึก 700 เมตรไม่มีที่เกาะเกี่ยว
เวลาที่ โชงกดูหน้าผาแต่เวลาไปถึงหน้าผาทุกคนก็อยากที่
จะมองดูข้างล่างเวลามองสงไปจึงทำให้รู้สึกหวาดเสียวขน
ลุกขนพอง จึงเป็นตำนานให้เรียกชื่อว่า “ผาหำหด”

ที่อยู่: ตำบล คำพอุง อำเภอ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์: 043 569 077Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา