พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด

ข้อมูล : เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มแรกตั้งใจให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะผ้าใหมและผ้าพื้นเมือง ต่อมาเมื่อกรรมศิลปกรปรับปรุงเพิ่มเติม จึงเพิ่มด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม

ที่ตั้ง : ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลเปิด-ปิด  9.00-16.00 น. ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ โดยจะ ปิดทำการวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทาง : อยู่ถนนเพลินจิต ใกล้ศาลากลางจังหวัดCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา