วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัดเก่าแก่กลางเมืองร้อยเอ็ด พุทธสถานที่ได้รับความเคารพสักการะของชาวร้อยเอ็ด
มาช้านาน นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมิ่งเมืองมงคลแล้ว ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน hawaiimesa.org
หรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ภายในพระอุโบสถ ถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปะ จนสร้างชื่อเสียงให้วัดมิ่งเมืองเป็นที่รู้จัก

วัดกลางมิ่งเมืองหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางพร้อมเมือง ตั้งอยู่บนเนินใจกลางเมืองร้อยเอ็ด
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขอมในอดีต
เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสอบธรรมสถาน
ที่มีชื่อว่า โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ

ภายในวัดกลางมิ่งเมืองมีพระอุโบสถเก่าแก่ สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งไฮไลต์ของวัดแห่งนี้
อยู่ตรงสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ โดยมีขนาดกว้าง 12.50 เมตร และยาว 20 เมตร บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ
มีรังผึ้งขนาดใหญ่ ผนังโดยรอบพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบล้านช้าง สลักลายเครือเถาและดอกพุดตานอย่างงดงาม
ส่วนผนังด้านนอกมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน หรือที่เรียกเป็นภาษาอีสานว่า ฮูปแต้ม
บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาดก นับได้ว่ารูปแบบโบสถ์อีสาน หรือที่เรียกว่าสิมของวัดกลางมิ่งเมือง
เป็นตัวอย่างของสิมทึบพื้นบ้านที่งดงาม และยังสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่งในแถบภาคอีสาน

ภายในพระอุโบสถเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นโดยพระขัติยะวงษา เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่ 2
ส่วนด้านข้างของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของปราสาทพุทธมิ่งเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอม
ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลวดลายวิจิตรสวยงาม

นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจ อาทิ ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 2 หลัง และตึกอีก 7 หลัง รวมถึงพระวิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร
เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้น
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วัดกลางมิ่งเมือง โทร. 0 4351 2400

การเดินทาง พิกัด 16.061867, 103.654139
ด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 23
ผ่านมหาสารคาม ขับไปจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนเจริญพาณิชย์ บนเนินในตัวเมืองร้อยเอ็ดCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา