สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในบริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยด้านทิศตคะวันตกเฉียงใต้ บนถนนสุนทรเทพ หน้าวัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารแรกประกอบด้วยห้องโถง ห้องบรรยายห้องนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก

ส่วนอาคารที่ 2 เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างเป็น ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยตู้ปลาขนาดเล็กที่ ฝังอยู่ในผนังรอบ ๆ อาคาร จำนวน 24 ตู้ ช่วงตรงกลางของอาคา เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ 1 ตู้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ป่วย และยังมีอุโมงค์แก้ว ผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิดและรอบทิศทาง

ชั้นบนของอาคารเป็นบ่อพักน้ำ ถังกรองน้ำบ่อพัก และสำรองพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแห่งนี้

ด้านนอกของตัวอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสม โดยจัดเป็นสวนหย่อมและปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบของตัวอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม

นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือน มามารถเข้าชมได้ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ โดยจะ ปิดทำการวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม แต่มีตู้สำหรับให้บริจาคค่าอาหารสัตว์น้ำแทน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4351 1286

วันเปิดทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์

เวลาเปิดทำการ : 08.30 – 16.30

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ในบริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยด้านทิศตคะวันตกเฉียงใต้ ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทร
66 4351 1286Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา