สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแห่งที่ 3 โดยเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และมีเนื้อที่ทั้งหมด 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา

สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนแห่งนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทาบรมราชชนนีที่นำมาประดิษฐานในสวนแห่งนี้ ในปัจจุบัน หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ภายในสวนตกแต่งบริเวณ ด้วยต้นไม่ใหญ่เพื่อความร่มรื่น และมีต้นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม มีภูผลาญชัยที่มีสวนสัตว์จำลองและน้ำตกจำลอง สวนสุขภาพ มีสนามเด็กเล่นรวมทั้งมีเรือและจักรยานน้ำให้เช่าพายและถีบเล่นในบึง

จุดเด่นของสวนแห่งนี้ อยู่ที่น้ำพุบริเวณใจกลางสวนที่พุ่งฉีดในระดับสูงสวยงามมาก อีกทั้งยัง มีหอนาฬิกากลางเมืองสวยเด่นเป็นสง่าแก่เมืองร้อยเอ็ด และมีอาคารอ่านหนังสือไว้สำหรับบริการประชาชนนอกจากนี้ สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ จัดงาน เทศกาลและพิธีการต่างๆ ของจังหวัด เช่น งานปีใหม่ เป็นต้น

ส่วนใหญ่ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ มักจะมาสวนแห่งนี้เพื่อพัก ผ่อนหย่อนใจ และในแต่ละวันก็มีประชาชนมาใช้ค่อนข้างหนาแน่น

ที่ตั้ง : หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.30 – 16.30 น.

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
การเดินทาง : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ดCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา