เที่ยวบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

เที่ยวบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด
ข้อมูล : บึงพลาญชัย เป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวร้อยเอ็ด บริเวณโดยรอบตกแต่งประดับประดาเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ จึงเกิดความร่มรื่นสบายตา และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ หลากหลายพันธุ์

ที่ตั้ง : กลางเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.30 – 17.30 น.

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด
การเดินทาง : สามารถเดินทางได้ด้วยถนนหลายสายเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ไฮไลท์ : เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมไปถึงการจัดมหรสพต่างๆ ภายในจังหวัด ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจ อาทิเช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ มีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ พานรัฐธรรมนูญ นาฬิกาดอกไม้ และภูพลาญชัย ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำตกจำลอง และรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ คล้ายสวนสัตว์

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ดCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา