แอลกอฮอล์คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

แอลกอฮอล์คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง
แอลกอฮอล์ เป็นสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ในภาคครัวเรือน มีแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจอยู่สองชนิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็น ซึ่งทางเคมีแล้วมีหลายชนิด มีคนเข้าใจผิดในการใช้แอลกอฮอล์ในการใช้จึงทำให้เกิดอันตราย แอลกอฮอล์เป็นสารละลายที่นำไปใช้ทางยา มีการทำไปใช้ส่วนประกอบของระเบิด เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้หรือเกิดจากการสังเคราะห์ซึ่งมีทั้งโทษและประโยชน์ที่แตกต่างกัน และในทางเคมีนั้นเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง

แอลกอฮอล์ที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่สองชนิดที่มีความสำคัญ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ และ เมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งอย่างหลังมีโทษถึงแก่ความตายได้หากนนำไปใช้ผิดประโยชน์ เพราะช่วยก่อนหลายปีมีการนำแอลกอฮอล์ชนิดนี้มาดื่มคิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติละลายน้ำได้เนื่องจากมีคาร์บอนต่ำ มีจุดเดือนที่ต่ำกว่าน้ำ นอกจากนี้ยังมีอีก หลายประเภทอย่างเช่น ไอโซโพรพานอล เมนทอล โคเลสเตอรส เป็นต้นแต่จะขอกล่าวไว้เพียง 2 ประเภทเท่านั้น

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเรียก เอทานอล ก่อนอื่นมีข้อมูลว่า เอทิลแอลกอฮอล์ มีการค้นพบมานานหลายพันมีมาแล้วตั้งแต่อียิปต์โบราณ เพราะมีการดื่มสุรามานาน มีการเลี้ยงฉลองจึงกล่าวได้มาเราได้ทำการหมักมาใช้ดื่มมันมานานนับพันปีมาแล้ว น้ำพืชที่ให้แป้งและน้ำตาลมาหมักกับยีสต์ จากนั้นก็นำมากลั่นเพื่อให้ได้เอทิลแอลกอฮอล์ออกมา ปกติจะได้เอทิลแอลกอฮอล์ 12% ของปริมาณน้ำหมักที่ได้

ลักษณะของเอทิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยได้ง่าย มีจุดเดือน 78 องศาเซลเซียส มีอันตรายต่อร่างกายน้อย ใช้ดื่มกินได้ ซึ่งก็กลายมาเป็น เหล้า เบียร์ วิสกี้ ไวท์ เครื่องดื่มของมึนเมา เมื่อเข้าสู่ร่างกายปริมาณหนึ่งจะซึม มึนเมา มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายได้รับเข้าไป เมื่อดื่มทำให้เส้นเลือดขยายตัวช่วยผ่อนคลาย

การนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นสารตั้งต้น ในการทางการแพทย์นำไปใช้เกี่ยวกับยาบางชนิด ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค หรือเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง อย่างเช่น น้ำหอม สบู่ เป็นต้น และที่ใช้ในสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด ใช้ในการรื่นเริง การพบปะสังสรรค์

Please follow and like us:
0