หมวดหมู่: ที่ท่องเที่ยว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์เป็นหน่วยงาน ราชการที่สังกัดกระทรวงป่าไม้กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 151,242 ไร่ หรือประมาณ242 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ บางส่ […]

น้ำตกถ้ำโสดา

น้ำตกถ้ำโสดา

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ วัดถ้ำโสดา-น้ำตกถ้ำโสดา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง […]

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิล […]

ผาหำหด คำพอุง

ผาหำหด คำพอุง

ผาหำหด คำพอุง24thminute.com (ห่างจากน้ำจ้าก 1 กิโลเมตร) ผาหำหด เป็นหน้าผาสูงชันลึก 700 เมตรไม่มีที่เกาะเกี่ยว เวลาที่ โชงกดูหน้าผาแต่เวลาไปถึงหน้าผาทุกคนก็อยากที่ จะมองดูข้างล่างเวลามองสงไปจึงทำให้รู้ […]

กู่กาสิงห์  จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปราสาทกู่กาสิงห์ เป็นปราสาทในศิลปะบาปวน ประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังกลางมีมณฑปยื่นออกมาด้านหน้า ส่วนปราสาทหลังเห […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา