หมวดหมู่: รู้จักกับร้อยเอ็ด

ตำนานสยองแห่งเมืองเกินร้อย

ตำนานสยองแห่งเมืองเกินร้อย

เรื่องของจังหวัดร้อยเอ็ดบ้าง จึงไปถามแม่ ถามก๋ง ญาติ (บางเรื่องก็อยู่ในสมัย20-30ปีที่แล้ว) จึงได้ใจความมาว่า… 1.เรื่องเล่าของก๋ง ก๋งเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเมืองร้อยเอ็ดสมัยก๋งอาคารจะสร้างจากไม้เป็ […]

ประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็ดประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเม […]


Copyright © 2017 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา