ป้ายกำกับ: กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์  จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปราสาทกู่กาสิงห์ เป็นปราสาทในศิลปะบาปวน ประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังกลางมีมณฑปยื่นออกมาด้านหน้า ส่วนปราสาทหลังเห […]

กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ ใช้เส้นทางร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย ทางหลวงหมายเลข 214 ระยะทาง 47 กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามทางหลวงสายเกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ปร […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา