ป้ายกำกับ: จ ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย

             บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำ ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร hawaiimesa.org บึงพ […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา