ป้ายกำกับ: ประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติของจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็ดประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเม […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา