ป้ายกำกับ: ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้ […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา