ป้ายกำกับ: วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลเมือง มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้ […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา