ป้ายกำกับ: แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกถ้ำโสดา

น้ำตกถ้ำโสดา

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ วัดถ้ำโสดา-น้ำตกถ้ำโสดา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง […]


Copyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา