กู่พรโทนา ร้อยเอ็ด

กู่พรโทนา ร้อยเอ็ด

กู่พรโทนา ร้อยเอ็ด

ข้อมูล : โบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมร มีขนาดปานกลาง ไม่ใหญ่มาก ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์บนฐานศิลาทรายเรียงจากเหนือไปใต้โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงล้อม และซุ้มประตูเข้า ออก นอกจากนี้ทางด้านหน้ายังมีทับหลังหล่นที่พื้นเป็นภาพพระอิศวรประทับนั่งบนหลังโคและมีเสานางเรียงางอยู่ด้วย สันนิษฐานว่ากู่พระโกนาเดิมคงจะมีสะพานนาคและทางเดินประทับเสานางเรียงทอดต่อจากซุ้มประตูหน้าไปยังสระน้ำหรือบารายซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 300 เมตร hawaiimesa.org

ที่ตั้ง : บ้านกู่ หมู่ 2 ตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.30 – 16.30 น.

การเดินทาง : เดินทางตามทางหลวงสาย 215 ผ่านอำเภอเมืองสรวง แล้วเข้าสาย 202 ผ่าน อ.สุวรรณภูมิ จากนั้นเข้าสาย 214 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงกู่พระโกนาCopyright © 2019 innovationforum2012.com | ๑๐๑ บ้านเฮา